Oikeus tulla tunnustetuksi lain edessä

 • 30–90 min
 • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä lain edessä on turvattu monissa ihmisoikeussopimuksissa.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä, mitä tällä oikeudella tarkoitetaan. Tarkastelkaa asiaa seuraavien kysymysten avullla:

Syntymärekisteröinti

 • Miten Suomessa rekisteröidään syntyvät lapset? Voiko joku jäädä rekisteröimättä?
 • Selvittäkää, mikä on tilanne eri maissa
 • Mitä seurauksia rekisteröimättömyydellä voi olla?
 • Miten elämänne muuttuisi, jos syntymäänne ei olisi rekisteröity?

Henkilötunnus

 • Miettikää tilanteita, joissa henkilöllisyys ja sen todistaminen on tärkeää.
 • Mihin tarvitaan henkilötunnusta?

Lainsuojattomuus

Etsikää tietoa historiassa lainsuojattomaksi julistetuista henkilöistä.

 • Mitä tarkoittaa sana lainsuojaton?
 • Mistä syystä ihmisiä on julistettu lainsuojattomiksi?
 • Ketkä ovat voineet julistaa toisia lainsuojattomiksi?
 • Minkälaista lainsuojattoman henkilön elämä oli?