Opitut tiedot ja taidot

  • 30–60min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Usein sanotaan, ettei koulussa opita koulua vaan elämää varten. Listatkaa yhdessä asioita, joita olette koulupolkunne aikana oppineet.

Pohtikaa, mitä seuraisi siitä, jos nämä tiedot ja taidot olisivat jääneet oppimatta.

Listatkaa lopuksi asioita, joita et voisi tehdä ilman:

  • lukutaitoa
  • kirjoitustaitoa
  • laskutaitoa

Miten elämäsi muuttuisi?