Puutu syrjintään!

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Kuka tahansa voi joutua syrjityksi missä elämäntilanteessa tahansa. Oli syrjintä tahallista tai tahatonta, uhri kaipaa aina tukea.

Laatikaa pareittain tai pienryhmissä ohjeet syrjinnän kohtaamiseen. Miettikää arkielämän tilanteita ja listatkaa toimenpiteitä, joilla voitte tukea uhria.