Rauhanomainen kokoontuminen

  • 15–30 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Jokaisella on oikeus osallistua mielenosoitukseen tai järjestää kokoontumisia. Kokoontumisten tulee kuitenkin olla rauhanomaisia.

Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Miten rauhanomaisuus mielestänne tarkoittaa? Millaiset kokoontumiset eivät mielestänne ole rauhanomaisia? Keksikää esimerkkejä.
  • Pohtikaa, millaisia keinoja mielenilmauksissa voi käyttää. Miten asiasta säädetään laissa?
  • Listatkaa mielestänne tehokkaita julkisen vaikuttamisen keinoja.