Sananvapaus ja ristiriitatilanteet

  • 15–30 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Sananvapaus tarkoittaa, että jokaisen on mahdollista ilmaista käsityksiään ja esittää mielipiteitään tietyin rajoituksin – myös julkisesti. Aina asioista ei kuitenkaan olla samaa mieltä, ja myös ilmaisun tyylistä voi aiheutua ristiriitoja. Omille ajatuksille vastakkaisten ajatusten vastaanottaminen saattaa joskus aiheuttaa ristiriitoja tai jopa konflikteja.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Millaiset teemat useimmiten herättävät julkisessa keskustelussa toisistaan eriäviä mielipiteitä?
  • Minkälaisia haasteita eriävät mielipiteet ja niiden ilmaiseminen voivat aiheuttaa?
  • Miten tällaisia konflikteja voisi ehkäistä?
  • Minkälainen vastuu sinulla mielestäsi on siitä, mitä omien ajatustesi tai käsitystesi ilmaisemisesta seuraa?
  • Pohtikaa, minkälainen vastuu medialla on eriävien näkökulmien esiin tuomisesta sekä niiden mahdollisista seurauksista.