Sananvapaus kuvissa

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Sanonta “kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” on totta monissa yhteyksissä. Kuvat ovat erittäin vahva ja painokas viestinnän keino.

Etsikää pareittain tai pienryhmissä uutiskuvitusta sanomalehdistä tai digitaalisista julkaisuista.

Pohtikaa, miten sananvapaus ilmenee löytämissänne kuvissa.

  • Millaisia viestejä tai piiloviestejä kuvilla haluataan välittää?
  • Mitä kuvat jättävät ehkä kertomatta?
  • Voitteko päätellä kuvista kenen “tarinaa” niissä kerrotaan?
  • Miten kuvan ottajan näkökulma mahdollisesti vaikuttaa kuvalla välitettävään viestiin?