Syrjintäperusteiden pohdintaa

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Syrjintä on kielletty monissa ihmisoikeussopimuksissa. Lukekaa kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen artikla 2 ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 14.

  • Mitä eroavaisuuksia huomaatte artiklojen sisällöissä?

Tutkikaa sopimuksissa mainittuja syrjintäperusteita.

  • Mitä syrjintäperusteita niissä maninitaan?
  • Ovatko ne mielestänne riittävän kattavia? Lisäisittekö listaan jonkin perusteen?
  • Mitä ”muu asema” tai ”muut henkilöön liittyvät syyt” voisivat tarkoittaa? Antakaa esimerkkejä.