Poikkeustilanne

  • 40 min
  • Ryhmätehtävä
  • Ihmisoikeuskortit tai lista ihmisoikeuksista

Poikkeustilanteessa joistain perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista voidaan joutua tinkimään. YK:n kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus sallivat oikeuksien rajoittamisen yleisen hätätilan aikana.

Sopimuksissa on kuitenkin lueteltu oikeuksia, joita ei edes poikkeustilanteessa tule rajoittaa. Näitä ovat:

  • oikeus elämään
  • julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto
  • orjuuden kielto
  • ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

Pohtikaa ryhmissä, mistä oikeuksista te olisitte poikkeustilanteessa valmiita luopumaan. Millaisin ehdoin? Miten arkenne muuttuisi, jos joitain oikeuksia jouduttaisiin rajoittamaan?

Voi tulostaa IHMISOIKEUSKORTIT täältä (pdf).