Tiedon hankkiminen ja levittäminen

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

19. artikla. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

  • 15–30 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Sananvapaus tarjoaa mahdollisuuden hankkia ja levittää tietoa monin eri tavoin. Tietoa on tarjolla monissa eri lähteissä ja välillä saattaa olla haastavaa arvioida tietojen luotettavuutta tai vaikuttimia tiedon taustalla.

Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Mistä sinä tavallisimmin haet tietoa?
  • Vertailkaa eri lähteiden luotettavuutta. Mistä tunnistaa luotettavan tiedon lähteen?
  • Löydättekö esimerkkejä lähteistä, joissa tarkoituksella levitetään väärää tai harhaanjohtavaa tietoa?

Pohtikaa myös:

  • Millä tavalla voit itse jakaa tietoa tai mielipiteitä?
  • Millaisia kanavia olet itse käyttänyt?