Tieteen hyödyt

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Tieteen hyödyt

Ihmisoikeuksien julistuksessa nostetaan esiin tieteen mukanaan tuomat edut. Listatkaa mielestänne tärkeimpiä tieteellisiä saavutuksia kuluneiden vuosikymmenten ajalta.

  • Ketä keksintö on hyödyttänyt?
  • Mitä muuta keksinnöstä on seurannut?
  • Onko olemassa vaaraa, että keksintöä käytetään ns. vääriin tarkoituksiin? Löydättekö esimerkkejä sellaisista keksinnöistä?