Velvollisuus tarjota turvapaikka

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Oikeus turvapaikkaan on yksi harvoista asioista, joissa vuoden 1948 ihmisoikeuksien julistus menee pidemmälle kuin myöhemmin laaditut kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Julistuksen laatimisen jälkeen valtiot eivät ole kyenneet määrittämään oikeudellisesti sitovia velvoitteita turvapaikan tarjoamiselle. Muissa ihmisoikeussopimuksissa ei näin ollen ole mainintaa, jolla velvoitettaisiin valtioita tarjoamaan turvaa sitä tarvitseville.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Mistä arvelette turvapaikkavelvoitteen puuttumisen muista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvan?
  • Mitä turvapaikkavelvoitteen luominen aiheuttaisi valtioiden näkökulmasta?
  • Miten ristiriita julistuksessa turvatun turvapaikkaoikeuden ja valtioita sitovan tarjoamisvelvoitteen välillä on ratkaistu?