Valitus EIT:lle

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus vielä asiansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuomeen (EIT), mikäli kokee oikeuksiaan loukatun.

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä edellytyksiä valituksen tekemiselle. Milloin ja millaisista asioista on mahdollista jättää valitus? Laatikaa havainnostanne lista tilan seinälle.

Tutustukaa lopuksi päätöksiin, joita EIT on antanut Suomelle. Mitä havaitsette?