Yhdistystoimintaan osallistuminen

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Selvittäkää pareittain tai pienryhmissä millaisia yhdistyksiä Suomessa on. Mitä yhdistyksen perustaminen vaatii? Saako kuka tahansa perustaa millaisen tahansa yhdistyksen? Minkälaisten yhdistysten toimintaan voidaan mielestänne tulisi puuttua?

Laatikaa mallisäännöt kuvitteelliselle yhdistykselle. Millaisia asioita yhdistys ajaa ja mitä tavoitteita sillä on?