Askel eteenpäin

 • 30-60min
 • Roolikortit. Avoin tila (aula, käytävä, iso huone, ulkotila), rauhallista taustamusiikkia

Olemme kaikki keskenämme samanarvoisia, meille jokaiselle kuuluu samat ihmisoikeudet.  Joskus kuitenkin saattaa tuntua, että toiset meistä ovat enemmän tasa-arvoisia kuin toiset. Tässä harjoituksessa osallistujat pääsevät kokemaan, miltä tuntuu olla  hetken aikaa ”se joku toinen”.

Harjoituksen aluksi on hyvä luoda turvallinen ilmapiiri. Ohjaajan tehtävä on varmistaa roolikorttien (pdf) sopivuus ryhmälleen. Mikäli korteissa on liian henkilökohtaiseksi tunnistettavia hahmoja, on suositeltavaa  muokata niitä.

 • Voit muokata rooleja jättämällä määreitä pois tai lisäämällä niitä (esim. hahmon ikä, sukupuoli, ammatti).
 • Voit myös keksiä kokonaan uusia roolihahmoja.
 • Voit jakaa muutamalle osallistujalle identtiset roolikortit, katsokaa kuinka erilaisia/samanlaisia hahmoja osallistujat luovat.

Sosiaalinen epätasa-arvoisuus alkaa usein syrjinnästä ja yksilöiden/ryhmien eriarvoisista mahdollisuuksista ja lähtökohtien epätasa-arvoisuudesta. Tämän harjoituksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja empatiaa erilaisuutta kohtaan, lisätä tietoisuutta yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta sekä eri vähemmistöjen arjen todellisuudesta. Harjoituksen roolit ovat kuvitteellisia. Harjoitusen kulku on kokonaan riippuvainen osallistujien rooleille luomista kohtaloista, oikeita ja vääriä ratkaisuja ei ole.

  1. Luo tilaan rauhallinen ilmapiiri ja pyydä osallistujia hiljaisuuteen
  2. Jaa osallistujille ennalta valitsemasi ROOLIKORTIT (pdf) .
  3. Pyydä jokaista ottamaan mukava asento (istuen tai seisten) ja lukemaan roolinsa hiljaa itsekseen. Korttia ei saa näyttää toisille.
  4. Luokaa mielikuvakarttaa kortin henkilöhahmosta. Jokainen hiljaa mielessään. Esitä rauhallisesti apukysymyksiä (docx) . Lue kysymykset yksi kerrallaan ja anna osallistujille hetki aikaa pohtia esittämääsi kysymystä. Älä kiirehdi, muuten hahmonluonti jää rikkinäiseksi.  Voit halutessasi keksiä myös lisää kysymyksiä. Taustaoletuksena kerro kaikkien asuvan/olevan tällä hetkellä Suomessa.
  5. Kun hahmonluominen on valmis, pyydä osallistujia siirtymään tilan toiseen päähän, suoraan riviin. Olkaa edelleen puhumatta toisillenne.
  6. Kerro, että luet seuraavaksi väittämät (pdf). erilaisista tilanteista ja tapahtumista. Mieti tilannetta roolihahmosi näkökulmasta ja joka kerta, kun voit vastata “kyllä”, ota pieni “kukon askel” eteenpäin. Mikäli myönteistä vastausta ei voi antaa, tai on siitä epävarma, pysy paikallasi. Olkaa edelleen puhumatta toisillenne.
  7. Luetteuasi kaikki tilanteet, pyydä osallistujia katsomaan ympärilleen.
  8. Mitä huomaat? Mikä on paikkasi tilassa? Mitä ajatuksia kokonaisuus herättää?
   • Miltä tuntuu nähdä oma paikkansa suhteessa muihin?
   • Miltä tuntui astua askel eteenpäin tai pysyä paikallaan?
   • Missä vaiheessa kiinnitit huomiota muiden liikkumiseen?
   • Miltä tuntui huomata muiden jäävän paikalleen / muiden etenevän sinun jäädessä paikalleen?
   • Mitä tunsit? Mitä ajatuksissa se sinussa herätti?
  9. Käykää jokaisen roolit läpi. Kysy osallistujilta:
    • Kuka olet?
    • Millaiseksi kuvittelit roolin? Miten rakensit roolihahmon, perustuiko se pelkkään mielikuvitukseen? Voisiko hahmosi olla oikeasti olemassa? Tunnistatko yleisiä stereotypioita hahmossasi? Mistä arvelet niiden syntyneen?
    • Olitko mies / nainen? Luuletko, että askellus oli muuttunut sukupuolta vaihtamalla?
    • Entä jos olisitkin ollut rikas/sairas/köyhä – muu vastakohta jollekin kuvittelemallesi ominaisuudelle?
    • Oliko vaikea näytellä/samaistua rooliin?

Käykää lopuksi kokoava keskustelu harjoituksesta.

   • Kuvastaako tilanne mielestänne yhteiskuntaa? Miten?
   • Tuntuiko missään vaiheessa, että oikeuksianne loukataan?
   • Mistä epäkohdat mielestänne johtuvat? Mitä asialle voisi tehdä?
   • Mitä itse voisit tehdä asioiden muuttamiseksi?