Ilmaisun vapaus

Sananvapaus on turvattu ja suojattu oikeus. Siitä huolimatta sananvapaus ei ole rajoittamaton. Sananvapautta ei voi koskaan käyttää muiden ihmisoikeuksien vastaisesti, eikä sananvapauden suojissa voi sanoa mitä tahansa.

  • 30–90 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä
  • Kyniä, paperia

Sananvapaus on turvattu ja suojattu oikeus. Siitä huolimatta sananvapaus ei ole rajoittamaton. Sananvapautta ei voi koskaan käyttää muiden ihmisoikeuksien vastaisesti, eikä sananvapauden suojissa voi sanoa mitä tahansa.

  1. Tutustukaa sananvapautta koskeviin ihmisoikeussäännöksiin.
  2. Miten eri säädökset rajoittavat sananvapautta. Mitä mieltä olette niistä?
  3. Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä siitä, millaisissa tilanteissa olette itse törmänneet sananvapauden rajoihin.
  4. Tehkää luokallenne ilmaisulliset käytössäännöt ja laittakaa ne kaikkien nähtäville.

Tukea tehtävään

Euroopan rasisimin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (Ecri) yleissuositus nro 15 vihapuheen torjunnasta (pdf)

YK:n yleissopimus kansalais- ja poliittisista oikeuksista, katso erityisesti kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksen artikla 19.