Oikeus perheeseen

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Jokaisella on oikeus perustaa halutessaan perhe ilman minkäänlaista henkilön ominaisuuksiin liittyvää rajoitusta. Perinteisesti perheellä on tarkoitettu vanhempien ja lasten muodostamaa yksikköä, mutta perheeseen voi kuulua määritelmästä riippuen myös muita läheisiä.

Pohtikaa pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä oikeus perustaa perhe tarkoittaa?
  • Kenellä on oikeus perustaa perhe?
  • Miten perhe voidaan määritellä?
  • Miten perhekäsitys on muuttunut vuosikymmenten kuluessa?

Minun perheen

Keitä sinun perheeseesi kuuluu? Piirrä kuva ja esittele halutessasi kuva muille.