Oikeus sosiaaliturvaan

  • 30–60 min
  • Pari- tai pienryhmätehtävä

Ihmisoikeuksien julistuksen 22. artikla turvaa jokaiselle oikeuden sosiaaliturvaan sekä yhteiskunnan voimavarat huomioiden oikeuden nauttia välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

Selvittää pareittain tai pienryhmissä:

  • Mitä sosiaaliturva tarkoittaa ja mitä siihen Suomessa kuuluu?
  • Piirtäkää ihmisen elämänkaari (syntymä-lapsuus-nuoruus-aikuisuus-vanhuus) ja kirjatkaa kuhunkin kohtaan, mitä sosiaaliturvaan kuuluvia palveluita eri elämäntilanteissa saattaa tarvita.